Dorade rouge

Deze vis leeft in gematigde wateren als de Middellandse zee en de warme Oost-Atlantische oceaan, van Zuid-Afrika tot Scandinavië. Het is een zomergast in de Noordzee. Ze komen zowel in zoet, zout als brak water voor en vooral bij rotskusten waar ze mosselen ‘plukken’. Maar ook in de Waddenzee is deze dorade te vinden. De soort bevindt zich gewoonlijk op diepten van 5 tot 300 meter.