Zeewier

Zeewier is een verzamelnaam van een aantal groepen algen die in de zee of in brak water leven. Doorgaans doelt men daarbij op meercellige, relatief grote algen of wieren die aan de bodem, of ander substraat onder en boven water, gehecht zijn.